Prawo karne

Każdemu przysługuje prawo do obrony, dlatego też jako Kancelaria zajmujemy się pomocą prawną w zakresie prawa karnego. Jego specyfika wymaga odpowiedniego zaangażowania, wiedzy i dyskrecji. To zapewnia Kancelaria Adwokacka Adwokat Karoliny Falby, która oferuje kompleksową pomoc osobom oskarżonym o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

Jesteśmy z klientem już na etapie postępowania przygotowawczego – uczestniczymy w czynnościach śledztwa lub dochodzenia. Prowadzimy obronę w procesie karnym we wszystkich instancjach sądowych, także przed Sądem Najwyższym. Kancelaria występuje ze stosownymi pismami do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nasza pomoc obejmuje:

  • obronę w postępowaniu karnym;
  • reprezentację pokrzywdzonego;
  • wnioskowanie o odroczenie wykonania kary;
  • wnioskowanie o odbycie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
  • wnioskowanie o udzielenie przerwy w karze.

Kobieta oparta o książki

Zajmujemy się również pomocą w sprawach karno-skarbowych. Kodeks karny skarbowy wyróżnia następujące typy przestępstw i wykroczeń skarbowych:

  • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji (art. 54 – 84 KKS),
  • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami (art. 85 – 96 KKS),
  • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu (art. 97 – 106ł KKS),
  • przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych (art. 107 – 111 KKS).

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba potrzebuje pomocy prawnej, skontaktuj się z naszą Kancelarią.