Prawo pracy – regulowanie stosunków między pracownikiem a pracodawcą

Prawo pracy to zbiór norm dotyczących stosunku pracy. Określają one prawa i obowiązki, zarówno pracowników, jak i pracodawców. Czasami jednak dochodzi do sporu, który wymaga udziału prawnika. Doświadczonych adwokatów, którzy specjalizują się w tym zakresie znajdziesz w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Karoliny Falby.

W sporach reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Nasza pomoc obejmuje między innymi:

  • ustalenie stosunku pracy,
  • roszczenia wynikające z rozwiązania stosunku pracy,
  • zakaz konkurencji,
  • wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy.

Wskazywanie na miejsce do podpisu dokumentu

Zajmujemy się także kwestiami formalnymi, takimi jak:

  • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych i umów o pracę;
  • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, czy też polityki antymobbingowej;
  • przygotowywanie i wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy.

Zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami!